söndag 26 januari 2014

Baglimit på Västkusten?

Foto från Hav:s hemsida.
Havs och vattenmyndigheten föreslår lite nya regler för fisket på kusten efter Lax och Havsöring. Bland annat föreslås Baglimit på 2 st havsöringar för alla spösvingare. Dessa regler tror jag kommer att godkännas av alla flugfiskare. Jag tycker i alla fall att det är rätt väg att gå och hoppas att regelförslagen bli verklighet. Nästa steg är kanske minimått till 50cm för havsöringen och utökade fredningsområden?

Man kan bland annat läsa nedan och ytterliggare info på HaV:s hemsida:
Öringfisket sker främst med handredskap och är idag inte reglerat utöver de generella bestämmelser som finns om fredningstider och minimimått.
- Sedan 1990-talet har tätheten av öringungar i vattendragen successivt minskat och de senaste åren har vi sett en kraftig minskning. Av försiktighetsskäl föreslår vi nu ett ökat skydd för havsöringen genom nya regler för fisket med handredskap säger Håkan Carlstrand.
HaV föreslår att vid fiske med handredskap i Kattegatt och Skagerrak får högst två fiskar, oavsett om det är lax eller öring, behållas per fiskare och dygn.
Ändringarna för lax- och öringfisket på västkusten föreslås träda i kraft 1 mars 2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar